செவ்வாய், டிசம்பர் 31, 2013

வனசாட்சி குறித்த சூரிய பார்வை

வனசாட்சி குறித்து சூர்யகுமார் வைக்கும் விமர்சனம் இது. வனசாட்சியில் இருந்து மனசாட்சிக்கான கேள்வி. கூரிய பார்வை... இன வெறியின் ஆரம்பப் புள்ளியைத் தொட்டுக்காட்டியிருக்கிறார்.

வனசாட்சி தேசமற்றவர்களின் பிரதி...

ரெட்டைவால் பிளாக்-ல் வனசாட்சி பற்றிய மிகச் சிறப்பான விமர்சனம். உங்கள் பார்வைக்கு....

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin